Contact Us

:: SGVP Bal Vikas Kendra ::

Memnagar : 

Shree Swaminarayan Gurukul Memnagar

Memnagar, Ahmedabad  380052

Shivam - 8401409344

Shubham - 9898457047

Ognaj :

Shyam Residency, Near Kamdhenu Flat

Ognaj, Ahmedabad  380060

Ranjanben khunt - 9429777197

Motera :

Sampad albero, Near Manilal party plot, 

Motera, Ahmedabad 380005

Dipenbhai - 8000702804

Online:

Bhavanaben - 9630995008